Kontakt i Lokalizacja

Solar - Hotel Spa
34-460 Szczawnica, ul. Zdrojowa 4

Recepcja Hotelu - Rezerwacje

        tel. 18 262 08 10

  tel.kom 600 404 100

e-mail: recepcja@solarspa.pl

Centrala Telefoniczna     tel.18 262 24 11    tel.18 262 24 12    fax:  18 262 22 79

Recepcja Solar Spa Hotel - wewnętrzny 300

Park Wodny i Gabinety  SPA    - wewnętrzny 400

Kierownik hotelu - wewnętrzny 450

Sanatoria Solar 433

e-mail sanatorium : sanatorium@solarspa.pl 

Bank PKO BP Odz. Szczawnica
nr. konta: 041020 34660000 91020002 5254
PL 041020 34660000 91020002 5254 B PKO PL PW

 Podaruj wyjątkowy
pobyt w hotelu
czytaj więcej