HOTEL


Szczawnica posiada doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i narciarskiej.

Bliskość Pienińskiego Parku Narodowego ze słynnym Przełomem Dunajca, oryginalność krajobrazu, wspaniała przyroda, cenne zabytki kultury, oraz żywy do dziś folklor góralski, sprawiają, że region ten odwiedza corocznie kilkaset tysięcy osób.

Bezpieczny hotel