HOTEL


Szczawnica posiada doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i narciarskiej.

Bliskość Pienińskiego Parku Narodowego ze słynnym Przełomem Dunajca, oryginalność krajobrazu, wspaniała przyroda, cenne zabytki kultury, oraz żywy do dziś folklor góralski, sprawiają, że region ten odwiedza corocznie kilkaset tysięcy osób.